Hallands Väderö

Väster om Torekov i nordvästra Skåne ligger Hallands Väderö, som är ett mycket omtyckt utflyktsmål för kanotister.

Den skånska (sic!) ön Hallands Väderö ägs av svenska kyrkan. Det finns också åtta privatägda stugor på ön, som används som sommarbostäder. Även om ön har varit bebodd ända sedan stenåldern är den därför inte särskilt exploaterad. Sommartid finns ett kafé i hamnen, dit en turbåt går från Torekov. Men varför ta turistbåten när man kan ta sig dit för egen maskin?

Precis som båten som avgår sommartid är det lättast att starta sin paddling mot Väderön i Torekov, där man kan lasta kajakerna. Har man tur träffar man på en eller flera sälar på vägen ut mot ön. Beroende på vilken tid på året man ger sig ut kan det vara olika tät trafik. Tidigt på våren kan man vara säker på att vara ganska ostörd, men det är ju inte bara kajakpaddlare som uppskattar vårsol. Man bör dock vara beredd på att det kan bli dimmigt, så det rekommenderas att ta med kompass.

Vad finns på ön?Fyren på Hallands väderö

Hallands Väderö är sedan 1958 ett naturreservat, men under sommarhalvåret betar får, hästar och nötkreatur på ön, framför allt i Nörre Skog. I Söndre Skog, däremot, kommer inga tamdjur in eftersom skogen är omgärdad av en stengärdsgård. Därför liknar denna skog på många sätt en urskog. Vandringsstigarna på ön utgår från hamnen. Kommer man med kajak kan man dock lägga till på många andra ställen på ön.

På ön finns över 600 olika arter av växter, inte minst flera arter av björnbär. Även faunan är rik, med flera fågelarter som gärdsmyg, svarthätta och rosenfink. Vad beträffar sälarna kan man se både grå- och knubbsäl, och en del av ön är sälskyddsområde dit människor inte har tillträde.

Är man medlem i Svenska kyrkan kan man hyra någon av de stugor som inte är privatägda, vilket har uppmärksammats av Helsingborgs dagblad. Dessa kyrkans stugor är fyra till antalet.